Suomessa hyödynnetään yksilöityä dataa monipuolisesti

Suomalaisista syöpäpotilaista kerätään monipuolisesti tietoa, jossa yhdistyvät potilaan ja kasvaimen perimätieto, terveystieto ja elintapoihin liittyvä tieto. Tietoa hyödynnetään laajasti hoitopäätösten tukena, hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa sekä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Lisäksi yksilöidyn tiedon avulla löydetään yhä useammin uudenlaisia diagnosointimenetelmiä ja hoitoja.

Katso video: Yksilöidyn tiedon hyödyntäminen syövänhoidossa