Hankkeen taustalla

Kansallisen syöpäkeskuksen aloitteen tekijän, Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tavoitteena on edistää yksilöllistä, yhdenvertaista ja vaikuttavaa syövänhoitoa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Mallimaa-hankkeessa ovat mukana Suomen Syöpäinstituutin ja Syöpäjärjestöjen lisäksi kuusi lääkeyritystä: AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda.

Vuonna 2016 alkaneen hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen hedelmällinen ympäristö, joka mahdollistaa yksilöllisen syövänhoidon jokaiselle suomalaiselle ja parantaa entisestään kansainvälisen tutkimusyhteistyön edellytyksiä. Suomalainen syövänhoito ja tutkimus ovat maailmanlaajuisesti huippuluokkaa, mutta aseman säilyttäminen tulevaisuudessa vaatii lisäpanostuksia, uudenlaisia toimintamalleja ja yhä tiivimpää yhteistyötä.

 

Kansallinen syöpäkeskus eli FICAN on tärkeä askel kohti mallimaata


Kansallisen syöpäkeskuksen valmistelu alkoi jo 2009 ja sen toiminta on nyt käynnistynyt. Kansallinen syöpäkeskus yhdistää diagnostiikan ja hoidon korkeatasoiseen tutkimukseen ja koulutukseen. Se muodostaa myös valtakunnallisen yhteistyö- ja innovaatioympäristön sekä varmistaa syövänhoidon yhdenvertaisuuden ja korkean laadun Suomessa vuonna 2020.

Kansallinen syöpäkeskus muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, jotka toimivat nykyisten yliopistollisten sairaaloiden ja erityisvastuualueiden yhteydessä. Alueelliset syöpäkeskukset ovat parhaillaan aloittamassa toimintaansa ja kansallinen syöpäkeskus perustetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö on toiminut yli 3o vuotta suomalaisen syöpätutkimuksen puolesta

 

Suomen Syöpäinstituutin Säätiön (lyh. Suomen Syöpäinstituutti, SSI)  tarkoituksena on tehostaa ja edistää Suomessa harjoitettavaa syöpätautien korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä ja sitä kautta syöpäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa Suomessa. Tutkimusalueina ovat Suomessa tehtävä epidemiologinen, kliininen tai kokeellinen syöpätutkimus. Lisäksi SSI järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen tason symposiumin, joita on tähän mennessä järjestetty yhteensä 12.

Suomen Syöpäinstituutti perustettiin vuonna 1986 estämään 1980-luvun alussa lisääntynyttä ”aivovientiä”, kun suomalaisia huippututkijoita siirtyi kokonaan ulkomaille. Tilanne on taas ajankohtainen ja SSI:n tutkijan toimia pidetään erityisen tärkeinä syöpätutkijan urapolun vaiheena pidempiaikaisiin tai vakituisiin professuureihin.

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö esittelee Mallimaa-hanketta: