Suomalainen syövänhoito on yhdenvertaista

Jokaisella syöpäpotilaalla on nopea ja yhdenvertainen pääsy tehokkaaseen hoitoon omista kyvyistään, kotipaikkakunnastaan tai taloudellisesta asemastaan riippumatta. Kaikilla syöpäpotilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä osaksi syöpätutkimusta. 

 

Millä keinoin tavoitetta voi edistää?

 

 •  Perusterveydenhuollon laatu ja saavutettavuus turvataan koko maassa. Yleislääkärille pääsee kolmessa arkipäivässä.

•  Diagnostiikkaan, jatkohoitoon ohjaukseen ja syövänhoitoon laaditaan yhtenäiset, ajanmukaiset hoitopolut ja diagnostiset käytännöt. FICAN laatii linjaukset ja kaikki sote-tuottajat noudattavat samoja periaatteita.

•  Laaditaan sitovat aikarajat ohjaamaan, missä ajassa syöpäepäilystä on päästävä jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

•  Maakunnista aletaan kerätä vertailukelpoista tietoasyövän diagnostiikasta ja syövänhoidon laadusta.

•  Suomeen kehitetään kansallinen kliinisten rekisterien järjestelmä syövänhoidon vertailtavuuden parantamiseksi.

•  Jokaisella potilaalla, joka voisi hyötyä osallistumisesta erilaisiin tutkimuksiin, kuten lääketutkimuksiin, on riittävät tiedot tutkimuksen hyödyistä ja haitoista sekä mahdollisuus suostua tutkimuspotilaaksi. Tieto käynnissä olevista tutkimuksista on koottu yhteen paikkaan esimerkiksi FICAN:n internet-sivuille helposti potilaan saataville.

 

Katso video: Miten yksilöllinen syövänhoito vaikuttaa hoidon yhdenvertaisuuteen?

 

 

Hanketta tukemassa