Suomi tarjoaa yksilöllistä hoitoa tukevan tutkimusympäristön

Suomi tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen toimintaympäristön innovatiiviselle lääkekehitykselle ja -tutkimukselle, mikä tekee siitä myös kansainvälisesti kiinnostavan yhteistyökumppanin. Syövän perustutkimuksessa tehdyt läpimurrot siirtyvät nopeasti suomalaisten syöpäpotilaiden hyödyksi. Hoitopäätösten tukena, hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa hyödynnetään monipuolista potilailta ja rekistereistä koottua tietoa. Yksilöidyn tiedon perusteella kehitetään myös uudenlaisia diagnosointimenetelmiä ja hoitoja.

 

Millä keinoin tavoitetta voi edistää?

 

•  Syöpätutkimuksen julkista rahoitusta lisätäänja varmistetaan tutkimuksen riittävät resurssit.

•  Vahvistetaan Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten tutkimusinnovaatioiden kohteena. Rakennetaan FICAN:lle rooli monipuolisten rahoitusjärjestelmien mahdollistajana ja edistetään yritysyhteistyötä (public-private-partnership).

•  Tutkimus nähdään olennaisena osana sairaaloiden toimintaa ja syöpäpotilaiden hoitoa, mikä mahdollistetaan muun muassa henkilöstön toimenkuvissa ja työnajan käytössä. Kavennetaan yliopistojen ja sairaaloiden välistä kuilua.

•  FICAN toimii syöpätutkimusten käynnistämiseen liittyvän hallinnon osalta ”yhden luukun” -periaatteella, mikä parantaa Suomen kilpailukykyä syöpätutkimusten kohdemaana.

•  Varmistetaan yhdenvertaisen ja yksilöllistetyn syövänhoidon mahdollistava lainsäädäntö. Säädetään biopankkilaki, genomilaki ja laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.

 

Katso video: Yksilöidyn tiedon hyödyntäminen syövänhoidossa

 

Katso video: Yksilöllistä syövänhoitoa tukeva tutkimusympäristö

 

Hanketta tukemassa